Kep ve e-İmza Başvurusu Almaya Yetkili Ptt İşyerleri

Bingöl
Bingöl (0-426) 213 10 79
Genç (0-426) 411 30 17
Karlıova (0-426) 511 22 12
Kiği (0-426) 311 20 36
Solhan (0-426) 711 20 16
Yedisu (0-426) 371 70 01