ÇSGB Yabancı Çalışma İzin Başvurularında KEP Adresi Bildirimi Hakkında

Değerli Müşterilerimiz;

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yabancıların çalışma izin başvuru işlemlerinde elektronik tebligata elverişli KEP hesabı bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu başvuru esnasında sisteme girilen KEP adresi için “Girilen KEP Adresi tebligat almaya elverişli değildir. İşyeri kayıt işlemi yapılamaz!” şeklinde uyarı alan müşterilerimiz için aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.


Söz konusu uyarı ile karşılaşmamak diğer bir ifade ile alınan KEP adresinin elektronik tebligata elverişli olması için;

1- Alınan KEP adresi elektronik tebligata elverişli değil ise;

Müşterilerimiz işlem yaptıkları ya da kendilerine en yakın PTT Merkez Müdürlüğüne şahsen dilekçe ile başvurarak (Gerçek kişiler dilekçe ile, tüzel kişilikler ise kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış yazı ve beraberinde imza sirküleri ile) edinmiş oldukları …..@hs01.kep.tr KEP adresinin e-Tebligat alımına açılmasını talep etmelilerdir.

2- KEP adresi elektronik tebligata elverişli olarak edinilmiş fakat KEP ve e-Tebligat Aktivasyon sözleşmeleri imzalanmamış ise;

Başvuru neticesinde alınan KEP adresinin yürürlükteki mevzuat gereği aktifleştirilmesi için KEP ve Elektronik Tebligat sözleşmelerinin elektronik ortamda elektronik imza kullanılarak imzalanması gerekmektedir.

Mevzuat gereği “Sadece Alıcı” olarak KEP adresi temin etmiş olan gerçek kişi müşterilerimiz başvuru esnasında ıslak imza ile sözleşmeleri imzalayabilmektedirler. Bunun dışında kalan tüm müşterilerimiz KEP sistemine giriş yaparak elektronik imzaları ile sözleşmeleri imzalayarak KEP hesaplarını aktifleştirmelidir.

Elektronik imza ile aktivasyon sözleşmesi imzalama konusunda https://hs01.kep.tr/squirrelmail/help/ptt_kep_hesa... adresinde yayınlanan kılavuzdan destek alabilirsiniz.

PTTKEP sisteminde kullanılan Elektronik imza'ya ilişkin hazırlanan diğer yardım dokümanlarına ise https://hs01.kep.tr/squirrelmail/login/index.php adresi "YARDIM" sekmesinden erişim sağlayabilirsiniz.

3- KEP adresinizi PTT harici başka bir KEP hizmet sağlayıcısından almanız durumunda ilgili KEP hizmet sağlayıcısına başvuru yapmanız gerekmektedir.


PTT KEP sisteminin kullanımı ve sözleşme imzalama aşamalarında PTT Kurumsal Çağrı Merkezimizi (444 1 788) arayarak destek alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla.