PTT KEP İşlem Yetkilileri Tanımlaması Ücretsiz

Kurum ve Kuruluşların yasal zorunluluk gereği alacak oldukları bu hesaplara ilişkin işlemleri kurum nam ve hesabına yapacak olan gerçek kişilere işlem yetkilisi adı verilmektedir.

PTT KEP olarak açılan her kurum hesabına bir “ana işlem yetkilisi” tanımlanacak olup kurum işleyişi adına ihtiyaç duyulacak diğer işlem yetkililerine ücretsiz olarak sisteme dahil edilecektir. Ayrıca sisteme dahil edilecek yeni işlem yetkilileri için PTT merkezlerine başvurulabileceği gibi KEP yazılımı kullanılarak online ortamda yeni işlem yetkilisi kaydı yapılmasına da izin verilmektedir.