1

Sisteme Giriş

Kullanıcı Panelinden; kullanıcı adı, şifre ve sms doğrulamasından geçerek ya da e-imza ile kimlik doğrulamasından geçerek Ptt Kep hesabına giriş yapılır.

2

İleti Hazırlama

Kullanıcı tarafından Kep iletisi hazırlanır ve elektronik imza ile imzalanır.

3

Delil Oluşturma

Ptt tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

4

Zaman Damgası

Ptt aldığı iletiyi elektronik imza ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve zarflar.

5

Posta Kutusuna Gönderim

Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu).

6

E-Posta Ulaştı Delili

Gönderinin alıcının posta kutusuna ulaştığına ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

7

SMS ile Bilgilendirme

Posta kutusuna Kep iletisi geldiğine dair bilgi vermek amacıyla Kep sistemi tarafından alıcının cep telefonuna kısa mesaj gönderilir.

8

E-Posta Okuma

Posta kutusuna gelen iletiyi okuma ve iletiye ilişkin delilleri doğrulayabilme.

9

Okuma Delili

Gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.