Kayıtlı Eletronik Posta hizmetlerine ilişkin sözleşme.

Sözleşme İçin Tıklayın

Kayıtlı Elektronik Posta Hesabına Elektronik Tebligat iletilmesine ilişkin sözleşme

Sözleşme İçin Tıklayın

Tebligatı çıkarmaya yetkili mercilerden tebligatın elektronik ortamda alınarak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmesine ilişkin sözleşme

Sözleşme İçin Tıklayın