PTT Çağrı Merkezi
444 1 788

KEP Nasıl Çalışır?

Bir e-postanın e-imza ve zaman damgası kullanarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini delil üreterek ispat eder.

İleti Hazırlama

Kullanıcı tarafından KEP iletisi hazırlanır ve elektronik imza veya mobil imza ile imzalanır.

Delil oluşturma

PTT tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

Zaman Damgası

PTT aldığı iletiyi elektronik imza ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve zarflar.

KEP Hesabımı Nasıl Alabilirim?

Kayıtlı Elektronik Posta sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkezinden hesaplarını alabilirler.

DUYURULAR

Mevzuat

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu MADDE18-(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden

Uygulama Alanları

Güvenli Haberleşme ve Saklama Örnek Uygulamaları - Vatandaşların aralarındaki güvenli elektronik posta haberleşmesinin sağlanma

E-Yazışma

E-Yazışma Nedir? E-yazışma, Kurum ve Kuruluşlar arasındaki PTT vasıtasıyla taahhütlü, tebligat vs. şeklinde gönderilerle yada kur

Entegrasyon

PTT KEP ve Entegrasyon Kurumsal müşterilerimiz, KEP sistemini web ara yüzünden kullanabilecekleri gibi kendi Doküman Yönetim Sistemler