Kategori arşivi PTTKep

E-Yazışma

E-Yazışma Nedir?

E-yazışma, Kurum ve Kuruluşlar arasındaki PTT vasıtasıyla taahhütlü, tebligat vs. şeklinde gönderilerle yada kurye vasıtasıyla yapılan resmi yazışmaların, kağıt kullanılmadan, KEP altyapısı kullanılarak elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setidir.
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü açısından stratejik öncelikleri ve 2006-2010 yılları arasında uygulanacak tedbirleri ortaya koyan Bilgi Toplumu Stratejisi 28/07/2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya konmuştur.
Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı’nda yer verilen 73 no’lu “Ortak Hizmetlerin Oluşturulması” eylemi ile de kamu kurum ve kuruluşlarında ortak olarak yürütülen bazı fonksiyonların merkezi olarak sunumu konusunda çalışmalar yapılması öngörülmüş ve Kalkınma Bakanlığı söz konusu eylemin sorumlusu olarak tespit edilmiştir.
Bu eylem kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setinin geliştirilmesi amacıyla, 2010 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığı tarafından “e-Yazışma Projesi” başlatılmıştır.Hemen Başvur

Entegrasyon

PTT KEP ve Entegrasyon

Kurumsal müşterilerimiz, KEP sistemini web ara yüzünden kullanabilecekleri gibi kendi Doküman Yönetim Sistemleri (DYS/EBYS) ile yapacakları entegrasyon ile kendi sistemleri üzerinden KEP hesabına ulaşılabilir; ileti alım ve gönderimi yapılabilir.
Entegrasyon için kullanılacak Web Servis ve API Ptt tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

Entegrasyon Nedir?

Entegrasyon, kurum ile PTTKEP arasında, güvenli olarak kurulan bağlantı üzerinden, web servis kullanılarak, kurumdaki sistemler ile PTTKEP sistemlerinin, bir arada uyumlu olarak çalışmasını sağlayan sistemdir.
Kurum ile yapılan bu entegrasyon ile kurum, PTTKEP altyapısı üzerinde tüm KEP hizmetlerini (e-yazışma dahil) kullanabilmektedir

Kurumunuz sistemi ile PTTKEP sistemi arasında doğrudan gerçek ortam entegrasyonunun yapılması yerine öncelikle test ortamında entegrasyon sağlanması; testlerde başarılı olunması halinde, daha sonra gerçek ortam entegrasyonu yapılması gerekmektedir.

Test Ortamında Entegrasyon

Test ortamında entegrasyon sağlanabilmesi için öncelikle herhangi bir PTT Merkezine başvuruda bulunarak KEP hesap adresi alındıktan sonra, yan menüden ulaşabileceğiniz PTTKEP Test Ortamı Entegrasyon Talep Yazısı, PTTKEP Test Ortamı Entegrasyon Talep Formu ile PTTKEP Test Ortamı EntegrasyonuTaahhütnamesi’nin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Entegrasyon talebinizin gereğinin sağlanabilmesi için talep yazınızın son imzacıdan çıkıp tarih ve sayı aldıktan sonra, tanzim edilen talep formu ve taahhütname (tarih ve imza atılması suretiyle) ile birlikte posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Test Ortamında Talep Yazısı Örneği

Test Ortamı Talep Formu

Test Ortamı Taahhütnamesi

Gerçek Ortamda Entegrasyon

Test ortamında sağlanan entegrasyonun gerçek ortama aktarılması
hususunda talebinizin olması durumunda, yan menüden ulaşabileceğiniz
PTTKEP Gerçek Ortam Entegrasyon Talep Yazısı ile PTTKEP Hizmeti
Entegrasyon ve Entegrasyon Desteğine İlişkin Taahhütname’nin eksiksiz
olarak doldurulması gerekmektedir.

Entegrasyon talebinizin gereğinin sağlanabilmesi için talep yazınızın son imzacıdan çıkıp tarih ve sayı aldıktan sonra, tanzim edilen taahhütname (tarih ve imza atılması suretiyle) ile birlikte posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Gerçek Ortam Talep Yazısı Örneği

Gerçek Ortam Taahhütnamesi

PTT KEP API

PTTKEP sistemine direk web servis client yazarak ya da .net ve Java ortamlarında sunulan API’leri kullanarak erişebilirsiniz.
Şirketimiz API’sini temin edebilmek için yukarıda bahsi geçen PTTKEP web servis entegrasyonu talep yazılarınızda bu hususa değinmeniz ve yazı ekine de yan menüde yer alan API Taahhütmesini eklemeniz gerekmektedir.
PTTKEP Test ve Gerçek Ortam Entegrasyonu hususunda daha ayrıntılı bilgi almak için info@ptt.gov.tr adresine mail atabilirsiniz. API Taahhütnamesi