Kamu Kurumlarının Harcama Birimi Bilgileri Hakkında

Kamu Kurumlarının Harcama Birimi Bilgileri Hakkında

Değerli PTTKEP Müşterisi,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi” kapsamında Kamu e-Fatura uygulaması hayata geçirilmiş olup söz konusu e-Fatura uygulamasıyla birlikte kamu adına kesilen faturaların elektronik ortamda ve standart bir formda harcama süreçlerine dahil edilmiştir.

Kamu e-Fatura uygulaması ile birlikte kamu kurumlarına düzenlenen faturalara Harcama Birimi, Harcama Vergi Kimlik Numarası gibi ikincil bazı bilgilerin girilmesinin zorunlu olduğu, bu bilgilerin girilmemesi ya da yanlış girilmesi durumunda faturaların Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura sisteminde başarısız olduğu, bu nedenle de kamu kurumlarının e-Fatura sistemlerine ulaşmadığı görülmüştür.

Gelinen aşamada KEP hizmeti kapsamında düzenlenecek faturalar için Harcama Birimi, Harcama Vergi Kimlik Numarası gibi ikincil bilgiler kamu kurumlarından manuel toplanmasına ihtiyaç duyulmuş olup KEP hizmeti kapsamında bakiye yüklemesi yapacak olan tüm kamu kurumlarına bu bilgilerin doldurulması zorunluluğu getirilmiştir.

“Harcama Birimi Bilgileri” PTT işyerlerimizden ya da müşteri ara yüzünden online olarak kaydedilebilecek olup aynı zamanda güncelleneside yapılabilecektir. Online olarak yapılacak işlemlere ait hazırlanan yardım videosuna ulaşmak için tıklayınız.

Kamu kurumlarınca “Harcama Birimi Bilgileri”nin kamu kurumunun bağlı olduğu muhasebe/saymanlık/tahakkuk biriminden temin edilebileceği, harcama birimi bulunmayan kamu kurumlarının harcama birimi bilgileri olarak sistemdeki mevcut bilgilerini (kamu kurum vergi kimlik numarası) kullanabileceği değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla.

Yazar hakkında

PTTKEP administrator