Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Müşterilerimizin KEP Hesaplarının Kapatılması Hakkında Duyuru.

Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Müşterilerimizin KEP Hesaplarının Kapatılması Hakkında Duyuru.

Değerli Müşterilerimiz;

Şirketimizle tarafınız arasında imzalanan Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetlerine İlişkin Sözleşmenin Ücretlendirme ve Ödeme başlıklı 7. maddesinin 3’üncü fıkrasında “PTT, hesap sahiplerinin, KEP hesabını açtırmasını müteakip ve her 12(on iki) ayda bir kez yıllık üyelik ücretini KEP hesap bakiyesinden tahsil edecektir. PTT, KEP hesap bakiyesinde yıllık üyelik için yeterli bakiye olmaması durumunda hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin KEP iletisi göndermesini engelleyebilir. PTT, 2(iki) hafta içerisinde yıllık üyelik ücreti için gerekli olan KEP hesap bakiyesini sağlamayan hesap sahiplerinin KEP hesabını kapatma hakkını saklı tutar.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda gerek Şirketimiz KEP hizmetinde sürekliliğin sağlanması gerekse de KEP Hizmetimizden sözleşmede bulunan yükümlülüklerini yerine getirerek faydalanan müşterilerimizin hizmet kalitesini artırmak maksadıyla, Şirketimizden KEP adresi edinmiş ancak anılan sözleşme maddesi uyarınca KEP hesap bakiyesinde yıllık üyelik ücretini tahsil edecek tutarda bakiye bulundurmayan müşterilerimizin KEP adresleri kapatılmıştır.

Kapatılan KEP adreslerini tekrar kullanmak isteyen müşterilerimiz PTT Müdürlüklerimize başvurarak söz konusu KEP adreslerini tekrar kullanabileceklerdir. Başvuru için hazırlanmış olan örnek talep dilekçeleri aşağıda sunulmuştur.

Kapatılmış KEP Adresinin Tekrar Açılmasına İlişkin Talep Yazısı Örneği (Gerçek Kişi)

Kapatılmış KEP Adresinin Tekrar Açılmasına İlişkin Talep Yazısı Örneği (Tüzel Kişi/Kamu Kurumu)

e-İmza veya mobil imza sahibi olan Gerçek Kişi müşterilerimiz, Gerçek Kişi KEP adreslerini “online” olarak da tekrar kullanıma açabilmektedirler. Gerçek Kişi KEP adresinizi online olarak tekrar kullanıma açmak için lütfen tıklayınız.

Gerçek Kişi KEP adresinizi online olarak açmak için bilgilendirici videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Yazar hakkında

PTTKEP administrator