Nasıl Çalışır?

Bir e-postanın e-imza/mobil imza ve zaman damgası kullanarak, ekleri ile beraber
gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini delil üreterek ispat eder.


Sisteme Giriş

Kullanıcı Panelinden; Kullanıcı adı, şifre ve sms doğrulamasından geçerek ya da e-imza/mobil imza ile kimlik doğrulamasından geçerek Ptt KEP hesabına giriş yapılır.

İleti Hazırlama

Kullanıcı tarafından KEP iletisi hazırlanır ve e-imza/mobil imza ile imzalanır.

Delil Oluşturma

Ptt tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

Zaman Damgası

PTT aldığı iletiyi e-imza/mobil imza ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve zarflar.

Posta Kutusuna Gönderim

Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu).

E-Posta Ulaştı Delili

Gönderinin alıcının posta kutusuna ulaştığına ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

SMS ile Bilgilendirme

Posta kutusuna KEP iletisi geldiğine dair bilgi vermek amacıyla KEP sistemi tarafından alıcının cep telefonuna kısa mesaj gönderilir.

E-Posta Okuma

Posta kutusuna gelen iletiyi okuma ve iletiye ilişkin delilleri doğrulayabilme.

Okuma Delili

Gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.