KEP Nedir?


KEP Nedir?

KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.


KEP’in, Standart E-Postadan Farkı Nedir?

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda yaşanan gelişmeler sonrası elektronik posta kullanımı yaygınlaşmıştır.

Ancak, standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır. Bunlar;

 • Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
 • E-posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
 • E-posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
 • Standart e-postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.KEP Sisteminde Oluşturulan Deliller Nelerdir?

KEP, standart elektronik postaya ek olarak elektronik postanın;

 • Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
 • Alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ve ne zaman ulaştığı,
 • Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve
 • İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi

ile ilgili delil hizmetlerini sunmaktadır.


Neden KEP’e İhtiyaç Duyulmuştur?

KEP, elektronik imza ve zaman damgası kullanılması sayesinde;

 • Gönderici teyidi,
 • Alıcı teyidi,
 • İçeriğin değişmediği teyidi,
 • Gönderim ve alım zamanları ispatı

sağlamaktadır.

 


KEP’in Avantajları

İşlemlerin elektronik ortamda yapılmasıyla;

 • Zaman kazancı,
 • Kağıt ve arşiv kazancı,
 • Maliyetin azalması,
 • Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılabilmesi,
 • Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi,
 • Çevrenin korunması

gibi faydalar sağlanmıştır.