Ücretler

Yıllık Abonelik Ücreti

Bir yıllık abonelik ücreti olup, yeni kayıtta ve abonelik yenilendiğinde her yıl abonelik başlangıcında alınır.

Üyelik süresi dolmadan hesabın iptal edilmesi halinde yıllık abonelik ücreti geri ödenmez.

Yıllık Abonelik Ücreti 55.00 TL

Yıllık Arşiv (Saklama Alanı) Ücretleri

KEP ve e-Yazışma iletilerinin 1 yıl boyunca posta kutusunda saklanması için alınan ücretlerdir.

Arşiv (Saklama) hizmetlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan talep ettikleri kotaya göre yıllık abonelik ücreti alınır.

Abonelik süresi bitiminde yada daha önce sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda abonelik ücreti geri ödenmez.

Daha önce sözleşme imzalanmış olup sözleşmesi devam edenlerin kota artırım isteklerinde, eski kotanın kullanılmayan süresi yeni kota ücretine göre hesaplanarak yeni kota süresine ilave edilir.

100 MB Kotalı Alan Ücretsiz
250 MB Kotalı Alan 50.00 TL
500 MB Kotalı Alan 80.00 TL
1 GB Kotalı Alan 135.00 TL
Her 1 GB İlave Kotalı Alan İçin 135.00 TL

SMS Ücreti

SMS ile bilgilendirme hizmeti alındığı taktirde gelen herbir KEP iletisi yada e-Yazışma iletisi için gönderilen herbir bilgilendirme SMS’i başına alınır.

Her bir SMS gönderimi için 0,18 TL

KEP İletim Ücreti

Tek seferde en fazla alıcı KEP adresi; PTT A.Ş.’den temin edilmiş ise 100 MB, diğer KEPHS şirketlerden temin edilmiş ise 25 MB boyutunda e-imzalı KEP iletisi gönderilebilir.

İleti büyüklüğü Elektronik imza ile imzalanmış KEP ileti paketinin büyüklüğünü ifade etmektedir.

İleti büyüklüğü aralık değerlendirmesinde başlangıç değeri aralığa dahil olmayıp, bitiş değeri aralığa dahildir.

Gönderilen herbir KEP iletisi için gönderilen KEP hesabı adresi başına ücret alınır.

Gerçek Kişi ya da Tüzel Kişi olarak KEP sistemine kaydolan kullanıcılar tarafından gönderilen e-Yazışma iletileri bu tarifeye göre ücretlendirilir.

KEP İleti Büyüklüğü Ücretler
0 – 5 MB Arası 2,30 TL
İlave Her 5 MB ve Kesri İçin 2,30 TL

e-Yazışma İletim Ücreti

Tek seferde en fazla alıcı KEP adresi; PTT A.Ş.’den temin edilmiş ise 100 MB, diğer KEPHS şirketlerden temin edilmiş ise 25 MB boyutunda e-imzalı e-Yazışma iletisi gönderilebilir.

İleti büyüklüğü Elektronik imza ile imzalanmış e-Yazışma ileti paketinin büyüklüğünü ifade etmektedir.

İleti büyüklüğü aralık değerlendirmesinde başlangıç değeri aralığa dahil olmayıp, bitiş değeri aralığa dahildir.

Gönderilen herbir e-Yazışma iletisi için gönderilen KEP hesabı adresi başına ücret alınır.

e-Yazışma ileti ekinde EYP paketi bulunması zorunludur.

Kamu Kurumu olarak KEP sistemine kaydolan kullanıcılar tarafından gönderilen e-Yazışma iletileri bu tarifeye göre ücretlendirilir.

Gerçek Kişi yada Tüzel Kişi olarak KEP sisemine kaydolan kullanıcılar tarafından e-Yazışma iletisi gönderilmesi durumunda gönderilen e-Yazışma iletileri KEP İletim Ücreti tarifesine göre ücretlendirilir.

e-Yazışma İleti Büyüklüğü Ücretler
0 – 5 MB Arası 0,60 TL
İlave Her 5 MB ve Kesri İçin 0,60 TL

Ücretlerimize KDV dahildir.