Ücretler

Yıllık Abonelik Ücreti

Bir yıllık abonelik ücreti olup, yeni kayıtta ve abonelik yenilendiğinde her yıl abonelik başlangıcında alınır. Üyelik süresi dolmadan hesabın iptal edilmesi halinde yıllık abonelik ücreti iade edilmemektedir.

Yıllık Abonelik Ücreti 50.00 TL

Yıllık Arşiv (Saklama Alanı) Ücretleri

KEP iletilerinin 1 yıl boyunca posta kutusunda saklanması için alınan ücretlerdir. Arşiv (Saklama) hizmetlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan talep ettikleri kotaya göre yıllık abonelik ücreti alınır. Abonelik süresi bitiminde yada daha önce sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda abonelik ücreti geri ödenmez. Daha önce sözleşme imzalanmış olup sözleşmesi devam edenlerin kota artırım isteklerinde,eski kotanın kullanılmayan süresi yeni kota ücretine göre hesaplanarak yeni kota süresine ilave edilir.

100 MB Kotalı Alan Ücretsiz
250 MB Kotalı Alan 45.00 TL
500 MB Kotalı Alan 70.00 TL
1 GB Kotalı Alan 120.00 TL
Her 1 GB İlave Kotalı Alan İçin 120.00 TL

SMS Ücreti

SMS ile bilgilendirme hizmeti alındığı taktirde gelen her bir KEP iletisi (Elektronik Yazışmada dahil) için gönderilen bilgilendirme SMS’i başına alınır.

Her bir SMS gönderimi için 0,15 TL

KEP İletim Ücreti

Tek seferde en fazla 25 MB boyutunda KEP iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü Elektronik imza ile imzalanmış KEP paketinin büyüklüğünü ifade etmektedir. KEP ileti büyüklüğü aralık değerlendirmesinde başlangıç değeri aralığı olmayıp, bitiş değeri aralığa dahildir. Gönderilen herbir KEP iletisi için gönderilen KEP hesabı adresi başına alınır.

KEP İleti Büyüklüğü Ücretler
0 – 5 MB Arası 2,00 TL
5 – 10 MB Arası 4,00 TL
10 – 15 MB Arası 6,00 TL
15 – 20 MB Arası 8,00 TL
20 – 25 MB Arası 10,00 TL

e-Yazışma İletim Ücreti

Tek seferde en fazla 25 MB boyutunda e-imzalı e-yazışma iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü Elektronik imza ile imzalanmış e-yazışma ileti paketinin büyüklüğünü ifade etmektedir. İleti büyüklüğü aralık değerlendirmesinde başlangıç değeri aralığı olmayıp, bitiş değeri aralığa dahildir. Gönderilen herbir e-yazışma iletisi için gönderilen KEP hesabı adresi başına ücret alınır. Sadece Kamu Kurumları arasında kullanılabilir ve ekinde EYP paketi bulunması zorunludur.

e-Yazışma İleti Büyüklüğü Ücretler
0 – 5 MB Arası 0,50 TL
5 – 10 MB Arası 1,00 TL
10 – 15 MB Arası 1,50 TL
15 – 20 MB Arası 2,00 TL
20 – 25 MB Arası 2,50 TL