Uygulama Alanları

Uygulama Alanları

Güvenli Haberleşme ve Saklama Örnek Uygulamaları

– Vatandaşların aralarındaki güvenli elektronik posta haberleşmesinin sağlanması,

– Ticari sır, bankacılık sırrı ve mahremiyet gerektiren konularda güvenli iletişim sağlanması,

– Kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişiminin en üst düzeydeki güvenlik standartlarında yapılmasının sağlanması,

– Elektronik ortamda oluşturulan ve elektronik ortamda muhafaza edilen değerlerin (örneğin: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yaratılan eserlerin) güvenli ve ucuz olarak saklanması,

– Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi.

Güvenli Gönderi ve Teslim Örnekleri

– Kamu içi resmi yazışmalar,

– Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar,

– Karşılıklı etkiletişimle elektronik belge ve başvuru gönderilmesi, alınması ve yanıt verilmesi,

– Tüketici şikâyet ve taleplerinin alınıp cevaplanması,

– Tacirler arası ihtar, ihbar vb beyanlar,

– Elektronik fatura vb uygulamalar,

– TTK’da düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi,

– Tacirler arasındaki her türlü iletişim,

– Ortak ve şirket arasında güvenli iletişim,

– Elektronik genel kurul ve elektronik yönetim kurulu işlemleri.

Yazar hakkında

PTTKEP administrator