Yıllık Abonelik Ücreti
Yıllık Abonelik Ücreti 50.00 TL
Bir yıllık abonelik ücreti olup, yeni kayıtta ve abonelik yenilendiğinde her yıl abonelik başlangıcında alınır. Üyelik süresi dolmadan hesabın iptal edilmesi halinde yıllık abonelik ücreti geri ödenmez.
Yıllık Arşiv (saklama alanı) Ücretleri
100 MB Kotalı Alan Ücretsiz
250 MB Kotalı Alan 45.00 TL
500 MB Kotalı Alan 70.00 TL
1 GB Kotalı Alan 120.00 TL
Her 1 GB İlave Kotalı Alan İçin 120.00 TL
KEP ve e-Yazışma iletilerinin 1 yıl boyunca posta kutusunda saklanması için alınan ücretlerdir. Arşiv (Saklama) hizmetlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan talep ettikleri kotaya göre yıllık abonelik ücreti alınır. Abonelik süresi bitiminde yada daha önce sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda abonelik ücreti geri ödenmez. Daha önce sözleşme imzalanmış olup sözleşmesi devam edenlerin kota artırım isteklerinde,eski kotanın kullanılmayan süresi yeni kota ücretine göre hesaplanarak yeni kota süresine ilave edilir.
SMS Ücreti
Her bir SMS gönderimi için 0,15 TL
SMS ile bilgilendirme hizmeti alındığı taktirde gelen her bir KEP ya da e-Yazışma iletisi için gönderilen herbir bilgilendirme SMS'i başına alınır.
KEP İletim Ücreti
KEP İleti Büyüklüğü Ücretler
0 - 5 MB Arası 2,00 TL
5 - 10 MB Arası 4,00 TL
10 - 15 MB Arası 6,00 TL
15 - 20 MB Arası 8,00 TL
20 - 25 MB Arası 10,00 TL
Tek seferde en fazla 25 MB boyutunda KEP iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü Elektronik imza ile imzalanmış KEP paketinin büyüklüğünü ifade etmektedir. KEP ileti büyüklüğü aralık değerlendirmesinde başlangıç değeri aralığa dahil olmayıp, bitiş değeri aralığa dahildir. Gönderilen herbir KEP iletisi için gönderilen KEP hesabı adresi başına alınır. Gerçek Kişi ya da Tüzel Kişi olarak KEP sistemine kaydolan kullanıcılar tarafından gönderilen e-Yazışma iletileri de bu tarifeye göre ücretlendirilir.
E-Yazışma İletim Ücreti
E-Yazışma İleti Büyüklüğü Ücretler
0 - 5 MB Arası 0,50 TL
5 - 10 MB Arası 1,00 TL
10 - 15 MB Arası 1,50 TL
15 - 20 MB Arası 2,00 TL
20 - 25 MB Arası 2,50 TL
Tek seferde en fazla 25 MB boyutunda e-imzalı e-Yazışma iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü Elektronik imza ile imzalanmış e-yazışma ileti paketinin büyüklüğünü ifade etmektedir. İleti büyüklüğü aralık değerlendirmesinde başlangıç değeri aralığa dahil olmayıp, bitiş değeri aralığa dahildir. Gönderilen herbir e-yazışma iletisi için gönderilen KEP hesabı adresi başına ücret alınır. e-Yazışma iletilerinin ekinde EYP paketi bulunması zorunludur. KEP sistemine Kamu Kurumu olarak kayıt yaptırmış olan kullanıcılar bu tarifeye göre ücretlendirilecektir. KEP sistemine Gerçek Kişi yada Tüzel Kişi olarak kayıt yaptırmış olan kullanıcılar tarafından e-Yazışma iletisi gönderilmesi durumunda gönderilen e-Yazışma iletileri KEP İletim Ücreti tarifesine göre ücretlendirilecektir.